Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums saņem, apstrādā un uzglabā 2 gadu laikā manis nodotos personas datus (e-pasts, vārds, uzvārds un tālrunis), ar mērķi nodrošināt saziņusniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošāku reklāmu. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)